เทศบาลตำบลถนนใหญ่

เทศบาลตำบลถนนใหญ่

Thanonyai Subdistrict Municipality - www.thanonyai.go.th

วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศเมื่อ วันที่ 13/02/2023 เวลา 12:26 น. เปิดอ่าน 541 ครั้ง พิมพ์


ข่าว อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23/05/2024 เวลา 09:45 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง


ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 09/04/2024 เวลา 14:10 น. , เปิดอ่าน 143 ครั้ง


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 01/04/2024 เวลา 14:09 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง


ประเพณีสงกรานต์ สู่เทศกาลระดับโลก ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 30/03/2024 เวลา 11:01 น. , เปิดอ่าน 38 ครั้ง